YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 88 SGK Vật lý 10

Giải bài 3 tr 88 sách GK Lý lớp 10

Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động thành phần.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 3

  • Khi vật M chuyển động thì các hình chiếu Mx và My của nó trên hai trục toạ độ cũng chuyển động 

  • Theo trục Ox, toạ độ của Mx là: 

x = v0t cũng chính là: hoành độ của điểm M chuyển động ném ngang.

\(t=\frac{x}{v_0}\)  (1)

  • Tại thời điểm t, điểm M có tung độ (Toạ độ của My): \(y=\frac{1}{2}g.t^2\) (2)

  • Thế (1) vào (2) ⇒ \(y=\frac{1}{2}g.\left ( \frac{v}{x_0} \right )^2\) hay \(y=\frac{g}{2v^2_0}.x^2\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 88 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF