YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 88 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 88 sách GK Lý lớp 10

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ?  Lấy g = 10m/s2

Thời gian hòn bi rơi là:

A. 0,35s

B. 0,125s

C. 0,5s

D. 0,25s

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài xác định thời gian chuyển động của một vật chuyển động ném ngang.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Áp dụng công thức tính thời gian rơi: t = 

    • Bước 2: Thay số  và tính toán kết quả. Chọn phương án đúng

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau:

  • Ta có công thức tính thời gian rơi: t = 

⇒ t = \(\sqrt{}\frac{2.1,25}{10}= 0,5s\) 

⇒ Chọn C.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 88 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON