YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 84 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 84 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một vật được ném ngang với vận tốc v0 = 30m/s, ở độ cao h = 80m.

a) Vẽ quỹ đạo chuyển động.

b) Xác định tầm bay xa của vật.

c) Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất. 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vật ném ngang v0 = 30 m/s; h = 80m. Chọn Ox tại mặt đất, Oy hướng lên đi qua điểm ném.

Phương trình quỹ đạo:

\(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} y = h - \frac{{g{t^2}}}{2} = 80 - 5{t^2}\\ x = {v_0}t = 30t \end{array} \right.\\ = > y = 80 - \frac{{{x^2}}}{{180}}(m) \end{array}\)

  • Bảng biến thiên:

 bài 18 Chuyển động của vật bị ném SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vẽ quỹ đạo của vật:

 bài 18 Chuyển động của vật bị ném SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

b) Tầm bay xa : Khi y = 0 thì \(L = {x_{\max }} = \sqrt {180.80}  = 120{\mkern 1mu} (m)\)

c)

  • Thời gian chạm đất:  \(t{\mkern 1mu}  = \sqrt {\frac{{2h}}{g}}  = 4{\mkern 1mu} (s)\)

  • Vận tốc chạm đất:

\(\begin{array}{l} v = \sqrt {v_0^2 + v_y^2} = \sqrt {v_0^2 + {{(gt)}^2}} \\ \Rightarrow v = \sqrt {{{30}^2} + {{(10.4)}^2}} = 50{\mkern 1mu} (m/s) \end{array}\)

  • Hướng vật chạm đất : \(tg\alpha  = \frac{{{v_y}}}{{{v_0}}} = \frac{4}{3} \Rightarrow \alpha  \approx {53^0}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 84 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON