YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.4 trang 36 SBT Vật lý 10

Bài tập 15.4 trang 36 SBT Vật lý 10

Tại cùng một độ cao so với mặt đất và cùng một lúc, vật A được thả rơi tự do còn vật B được ném ngang. Hỏi câu nói nào sau đây là đúng ?

A. Hai vật chạm đất cùng lúc và có tốc độ lúc chạm đất bằng nhau.

B. Vật A chạm đất trước và có tốc độ lúc chạm đất nhỏ hơn.

C. Vật B chạm đất trước và có tốc độ lúc sắp chạm đất lớn hơn.

D. Hai vật chạm đất cùng lúc và vật B có tốc độ lúc chạm đất lớn hơn. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hai vật chạm đất cùng lúc và vật B có tốc độ lúc chạm đất lớn hơn. 

Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.4 trang 36 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF