YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.8 trang 37 SBT Vật lý 10

Bài tập 15.8 trang 37 SBT Vật lý 10

Một người đứng ở một vách đá nhô ra biển và ném một hòn đá theo phương ngang xuống biển với tốc độ 18 m/s. Vách đá cao 50 m so với mặt nước biển. Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Sau bao lâu thì hòn đá chạm vào mặt nước ?

b) Tính tốc độ của hòn đá lúc chạm vào mặt nước. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a.  

\(\begin{array}{l} y = h = \frac{1}{2}g{t^2}\\ = > t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} = \sqrt {\frac{{2.50,0}}{{9,8}}} = 3,19 \approx 3,2(s) \end{array}\)

b. 

\(v = \sqrt {v_x^2 + v_y^2} = \sqrt {v_0^2 + {{(gt)}^2}} = \sqrt {{{(18,0)}^2} + {{(9,8.3,19)}^2}} \)

= 36,06 ≈ 36 m/s

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.8 trang 37 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF