YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.10 trang 37 SBT Vật lý 10

Bài tập 15.10 trang 37 SBT Vật lý 10

Một vật được ném lên thẳng đứng sau 2 s lại rơi xuống đến vị trí ban đầu. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính :

a) Tốc độ ban đầu v0 của vật.

b)  Độ cao h mà vật đạt tới. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Chuyển động ném lên thẳng đứng là chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc là – g (chọn chiều dương hướng lên).

\(\begin{array}{l} y = {v_0}t - \frac{1}{2}g{t^2} = 0\\ = > t = \frac{{2{v_0}}}{g} = 2s\\ = > {v_0} = 9,8(m/s) \end{array}\)

b. \({y_{\max }} = h = \frac{{v_0^2}}{{2g}} = {\frac{{(9,8)}}{{2.9,8}}^2} = 4,9(m)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.10 trang 37 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON