YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 84 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 84 SGK Vật lý 10 nâng cao

Vẽ quỹ đạo của vật trong bài tập trên cho trường hợp α = 45o

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Phương trình quỹ đạo của vật có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{\alpha = {{45}^0}{\mkern 1mu} ;{\mkern 1mu} {v_0} = 10{\mkern 1mu} m/s{\mkern 1mu} ;{\mkern 1mu} g = 10{\mkern 1mu} m/{s^2};}\\ {}&{y = \frac{{ - g{x^2}}}{{2v_0^2{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha }} + \left( {tg\alpha } \right)x{\mkern 1mu} = - 0,1{x^2}{\mkern 1mu} + x{\mkern 1mu} (m)} \end{array}\)

  • Bảng biến thiên:

 bài 18 Chuyển động của vật bị ném SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vẽ quỹ đạo của vật:

 bài 18 Chuyển động của vật bị ném SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 84 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF