YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 291 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 291 SGK Vật lý 10 nâng cao

Người ta cọ xát một miếng sắt dẹt khối lượng 100g trên một tấm gỗ. Sau một lát thì thấy miếng sắt nóng lên thêm 12oC. Hỏi người ta đã tốn một công là bao nhiêu để thắng ma sát, giả sử rằng 40% công đó được dùng để làm nóng miếng sắt? Cho biết nhiệt dung riêng của sắt là 460J/kg.độ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Nhiệt lượng sắt nhận được:

\(Q = mc{\rm{\Delta }}t = 0,1.460.12 = 552\left( J \right)\)

Công tốn để thắng lực ma sát:

\(A = \frac{Q}{H} = \frac{{552}}{{40{\rm{\% }}}} = 1380\left( J \right)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 291 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF