ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 33 Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 33 về Các nguyên lí của nhiệt động lực học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

 • Câu 1:

  Người ta cung cấp cho khí trong một xilanh nằm ngang nhiệt lượng 1,5 J. Khí nở ra đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm với một lực có độ lớn là 20 N. Tính độ biến thiên nội năng của khí. 

  • A. 0,5 J                          
  • B. 1,5 J
  • C. 1J
  • D. 2J
 • Câu 2:

  Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí .

  • A. \(30 J.\)
  • B. \(40 J.\)
  • C. \(50 J.\)
  • D. \(6 J.\)
   
   
 • Câu 3:

  Người ta cung cấp cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 1J . Khí nở đẩy pit tông đi được một đoạn đường 3cm với một lực có độ lớn 4N. Tính độ biến thiên nội năng của khí?

  • A. \(0,64J\)
  • B. \(0,35J\)
  • C. \(0,88J\)
  • D. \(0,34J\)
 • Câu 4:

  Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng ?

  • A. \(\Delta U = Q\) với Q > 0 ;
  • B. \(\Delta U = Q + A\) với A > 0 ;
  • C. \(\Delta U = Q + A\) với A < 0 ;
  • D. \(\Delta U = Q\) với Q < 0.
 • Câu 5:

  Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tăng lên 0,5 m3. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của khí là 8.106 N/m2  và coi áp suất là không đổi trong quá trình khí thực hiện công.

  • A. \(2.10^5 J\).
  • B. \(3.10^5 J\).
  • C. \(2.10^6 J\).
  • D. \(3.10^6 J\).
 • Câu 6:

  Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm và nội năng của chất khí tăng 0,5 J. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 20 N. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là 

  • A. 1,5 J.  
  • B. 25 J.
  • C. 40 J.      
  • D. 100 J.
 • Câu 7:

  Hiệu suất của một động cơ nhiệt là 40%, nhiệt lượng nguồn nóng cung cấp là 800J. Công mà động cơ nhiệt thực hiện là 

  • A.  2kJ        
  • B. 320J   
  • C. 800J                 
  • D. 480J
 • Câu 8:

  Một động cơ nhiệt nhận từ nguồn nóng một nhiệt lượng 1200J và truyền cho nguồn lạnh một nhiệt lượng 900J. Hiệu suất của động cơ là  

  • A. lớn hơn 75%
  • B. 75%
  • C. 25%
  • D. nhỏ hơn 25%
  • A. 33%     
  • B. 80%                
  • C. 65%         
  • D. 25%
  • A.  2kJ         
  • B. 320J                
  • C. 800J                     
  • D.  480J
  • A. Độ tăng nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
  • B. Động cơ nhiệt chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.
  • C. Nhiệt lượng không thể truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
  • D.  Nhiệt lượng truyền cho vật làm tăng nội năng của vật và biến thành công mà vật thực hiện được.
  • A. Khối khí nhận nhiệt 340J
  • B. Khối khí nhận nhiệt 170J.
  • C. Khối khí tỏa nhiệt 340J 
  • D. Khối khí không trao đổi nhiệt với môi trường.
  • A. 80J          
  • B. 120J         
  • C.  -80J           
  • D. -120J
 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)