YOMEDIA
NONE

Bài tập 33.2 trang 79 SBT Vật lý 10

Bài tập 33.2 trang 79 SBT Vật lý 10

Quy ước về dấu nào sau đây phù hợp với công thức AU = A + Q của nguyên lí I nhiệt động lực học?

A. Vật nhận công : A < 0 ; vật nhận nhiệt: Q < 0.

B. Vật nhận công : A > 0 ; vật nhận nhiệt: Q > 0.

C. Vật thực hiện công : A < 0 ; vật truyền nhiệt: Q > 0.

D. Vật thực hiện công : A > 0 ; vật truyền nhiệt: Q < 0.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có: ΔU=A+Q

- Trong đó:

+ Hệ nhận nhiệt: Q>0; hệ tỏa nhiệt Q<0

+ Hệ nhận công: A>0; hệ thực hiện công A<0

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.2 trang 79 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON