YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 299 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 299 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một lượng khí được dãn từ thể tích V1 đến thể tích V2 (V2 > V1). Trong quá trình nào lượng khí thực hiện công ít nhất?

A. Trong quá trình dãn đẳng áp.

B. Trong quá trình dãn đẳng nhiệt.

C. Trong quá trình dãn đẳng áp rồi đẳng nhiệt.

D. Trong quá trình dãn đẳng nhiệt rồi đẳng áp. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

So sánh đồ thị P-V của hai quá trình ở hình 59.4 và 59.6 ta thấy trong quá trình đẳng nhiệt có phần diện tích gạch chéo nhỏ hơn so với quá trình đẳng áp nên khí thực hiện công ít nhất trong quá trình đẳng nhiệt.

bài 59 Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

bài 59 Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 299 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON