YOMEDIA
UREKA

Bài tập 33.10 trang 81 SBT Vật lý 10

Bài tập 33.10 trang 81 SBT Vật lý 10

Một lượng khí lí tưởng chứa trong một xilanh có pit-tông chuyển động được. Các thông số trạng thái ban đầu của khí là : 0,010 m3; 100 kPa ; 300 K. Khí được làm lạnh theo một quá trình đẳng áp tới khi thể tích còn 0,006 m3.

a) Vẽ đường biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái trong hệ toạ độ (p,V).

b) Xác định nhiệt độ cuối cùng của khí.

c) Tính công của chất khí.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Xem hình 33.1G.

b) Nhiệt độ cuối cùng của khí là:

\({T_2} = \frac{{{V_2}{T_1}}}{{{V_1}}} = \frac{{0,006.300}}{{0,01}} = 180K\)

c) Công của chất khí là:

A = pΔV = 105(0,01 - 0,006)

A = 400 J.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.10 trang 81 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON