YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 299 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 299 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một lượng khí lí tưởng có thể tích V1 = 1 lít, áp suất p1 = 1atm được dãn đẳng nhiệt tới khi đạt thể tích V2 = 2 lít. Sau đó người ta làm lạnh khí, áp suất của khí giảm đi một nửa, còn thể tích thì không đổi. Cuối cùng thì dãn đẳng áp tới khi thể tích đạt giá trị V= 4 lít. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của p vào V và dùng đồ thị để so sánh công trong các quá trình. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của p vào V được mô tả như hình vẽ:

bài 59 Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

* So sánh công trong các quá trình:

+ Quá trình đẳng tích BC: A2 = 0.

+ Quá trình đẳng áp CD: Công A3 bằng diện tích hình chữ nhật CDHN.

A3= SCDHN = 2.0,25 = 0,5 (lít.atm)

+ Quá trình đẳng nhiệt AB: Công bằng diện tích hình thang cong ABNM:

\(\begin{array}{l} {A_1} = {S_{ABNM}} = {S_{B'BNM}} + {\rm{ }}{S_{ABB'}}\\ = 1\left( l \right).0,5\left( {atm} \right) + {S_{ABB}} > {A_3} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 299 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON