YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 299 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 299 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một lượng khí không đổi ở trạng thái 1 có thể tích V1 áp suất p1, dãn đẳng nhiệt đến trạng thái 2 có thể tích V2 = 2.V1 và áp suất p2 = p1/2. Sau đó dãn đẳng áp trong trạng thái 3 có thể tích V3 = 3.V1. Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình trên. Dùng đồ thị để so sánh công của khí trong các quá trình trên. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đồ thị biểu diễn các quá trình trên được mô tả như hình vẽ:

bài 59 Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Trạng thái A có: V1, T1, p1.

Quá trình biến đổi từ A sang B là giãn nở đẳng nhiệt nên trạng thái B có: 

 \({V_2} = 2.{V_1},{T_2} = {T_1},{\rm{ }}{p_2} = \frac{{{p_1}}}{2}\)

Quá trình biến đổi từ B sang C là giãn nở đẳng áp nên trạng thái C có:

\({V_3} = 1,5{V_2},{\rm{ }}{p_3} = {p_2} = \frac{{{p_1}}}{2},{T_3} = \frac{{{V_3}}}{{{V_2}}}.{T_2} = 1,5.{T_2} = 1,5.{T_1}\)

Từ đồ thị ta nhận thấy công mà hệ thực hiện trong quá trình đẳng nhiệt AB lớn hơn trong quá trình đẳng áp BC vì: \({S_{htAB{V_2}{V_1}}} > {\rm{ }}{S_{hcnBC{V_3}{V_2}}}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 299 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF