YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.3 trang 79 SBT Vật lý 10

Bài tập 33.3 trang 79 SBT Vật lý 10

Với quy ước dấu đúng trong câu trên thì công thức nào sau đây mô tả không đúng quá trình truyền nhiệt giữa các vật trong hệ cô lập ?

A. Qthu = Qtoả

B. Qthu + Qtoả = 0

C. Qthu = - Qtoả 

D. |Qthu| = |Qtoả|

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có: Phương trình cân bằng nhiệt: Qtỏa=Qthu

- Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.3 trang 79 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON