YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.5 trang 80 SBT Vật lý 10

Bài tập 33.5 trang 80 SBT Vật lý 10

Ta có ΔU = Q - A, với ΔU là độ tăng nội năng, Q là nhiệt lượng hệ nhận được, -A là công hệ thực hiện được. Hỏi khi hệ thực hiện một quá trình đẳng áp thì điều nào sau đây là đúng ?

A. Q phải bằng 0.

B. A phải bằng 0.

C. ΔU phải bằng 0.

D. Cả Q, A và ΔU đều phải khác 0.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với quá trình đẳng áp thì Q≠0; A≠0

⇒ Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.5 trang 80 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON