YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 82 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 82 sách GK Lý lớp 10

a) Lực hướng tâm có phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn hay không?

b) Nếu nói (trong ví dụ sgk) vật chịu 4 lực \(\overrightarrow{P},\overrightarrow{N},\overrightarrow{F}_{msn},\overrightarrow{F}_{ht}\) thì đúng hay sai? Tại sao?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 2

Câu a:

Lực hướng tâm không phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn, lực hướng tâm có thể là một lực hoặc hợp lực của các lực chúng ta đã học

Câu b:

Nếu nói (trong ví dụ sgk) vật chịu 4 lực\(\overrightarrow{P},\overrightarrow{N},\overrightarrow{F}_{msn},\overrightarrow{F}_{ht}\) thì sai. Bởi vì lực ma sát nghỉ giữa vật và bàn quay đóng vai trò là lực hướng tâm.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 2 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 82 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON