YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.7 trang 34 SBT Vật lý 10

Bài tập 14.7 trang 34 SBT Vật lý 10

Một vệ tinh khối lượng 100 kg được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ cao mà tại đó nó có trọng lượng 920 N. Chu kì của vệ tinh là 5,3.103 s.

a) Tính lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh.

b) Tính khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Fht = P = 920 N

b. Fht = mω2r = 920 N

=>  \(r = \frac{{920.{T^2}}}{{m.4{\pi ^2}}} = \frac{{920.{{(5,3)}^2}{{.10}^6}}}{{100.4.{{(3,14)}^2}}} = 65,{53.10^5}m = 6553km\)

 Do đó h = r – R = 6553 – 6400 = 153 km

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.7 trang 34 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF