YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 82 SGK Vật lý 10

Giải bài 4 tr 82 sách GK Lý lớp 10

Một vật có khối lượng m = 20g đặt ở mép một chiếc bàn quay. Hỏi phải quay bàn với tần số vòng lớn nhất là bao nhiêu để vật không bị văng ra khỏi bàn? Cho biết mặt bàn hình tròn, bán kính 1m. Lực ma sát nghỉ cực đại bằng 0,08N.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 4

Nhận định và phương pháp: 

Bài 4 là dạng bài xác định tần số vòng lớn nhất để vật không bị văng ra khỏi bàn quay

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Lập luận để vật không bị văng ra khỏi bàn quay thì: \({F_{msn(max)}} = {F_{ht}} = m{\omega ^2}r\)

    • Bước 2: Từ công thức suy ra \({n_{max}}​\)

    • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 4 như sau:

Để vật không bị văng ra khỏi bàn, ta có:

\({F_{msn(max)}} = {F_{ht}} = m{\omega ^2}r\)

\({F_{msn\left( {max} \right)}} = m.R{\rm{ }}{(2\pi {n_{max}})^2} = mR4{\pi ^2}\)

⇒ \({n_{max}}\)  

⇒ \({n_{max}}​\) =   =  

⇒ \({n_{max}}​\)  =  0,318 vòng/s

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 82 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON