YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 83 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 83 sách GK Lý lớp 10

Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao h bằng bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6 400km và lấy g = 10m/s2. 

Hãy tính tốc độ và chu kì quay của vệ tinh.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài tính tốc độ và chu kì quay của vệ tinh  bay quanh Trái Đất

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Tính tốc độ của vệ tinh theo công thức: v= 

    • Bước 2: Từ công thức  T =  và  v = ω (R + h). Thay số tính toán và tìm T

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau:

Ta có:

v =   =  = 

⇒ v =  = 5,656.103m/s

+ Chu kì T = 

Mà v = ω (R + h)

⇒ T =  

⇒ T = 

⇒ T =   = 14,212,16s

⇒ T ≈14,212 (s)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 83 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON