YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.9 trang 35 SBT Vật lý 10

Bài tập 14.9 trang 35 SBT Vật lý 10

Một quả cầu khối lượng 0,50 kg được buộc vào đầu của một sợi dây dài 0,50 m rồi quay dây sao cho quả cầu chuyển động tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang và sợi dây làm thành một góc 30° so với phương thẳng đứng (H.14.1). Lấy g = 9,8 m/s2. Xác định tốc đô dài của quả cầu.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Từ hình vẽ ta có

Fht  = mgtanα

Mà :

\(\begin{array}{l} {F_{ht}} = \frac{{m{v^2}}}{r} = \frac{{m{v^2}}}{{l\sin \alpha }}\\ \Rightarrow \frac{{m{v^2}}}{{l\sin \alpha }} = mg\tan \alpha \\ \Rightarrow v = \sqrt {gl\sin \alpha tan\alpha } \\ = \sqrt {\frac{{9,8.0,5.0,5}}{{\sqrt 3 }}} = 1,189 \approx 1,19(m/s) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.9 trang 35 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF