YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.5 trang 34 SBT Vật lý 10

Bài tập 14.5 trang 34 SBT Vật lý 10

Một vệ tinh có khối lượng m = 600 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất. Biết Trái Đất có bán kín R = 6 400 km. Lấy g = 9,8 m/s2. Hãy tính:

a) tốc độ dài của vệ tinh.

b) chu kì quay của vệ tinh.

c) lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh đóng vai trò là lực hướng tâm

\(\begin{array}{l} {F_{hd}}\; = {\rm{ }}{F_{ht}}\\ \Rightarrow \frac{{GMm}}{{4{R^2}}} = \frac{{m{v^2}}}{{2R}}\\ = > v = \sqrt {\frac{{GM}}{{2R}}} \end{array}\)

Mặt khác, trên mặt đất ta có:

\(\begin{array}{l} P{\rm{ }} = {\rm{ }}mg = \frac{{GMm}}{{{R^2}}}\\ = > g = \frac{{GM}}{{{R^2}}} = 9,8m/{s^2}\\ \Rightarrow v = \sqrt {\frac{{Rg}}{2}} = \sqrt {\frac{{{{64.10}^5}.9,8}}{2}} \\ = 5600(m/s) = {\rm{ }}5,6{\rm{ }}km/s \end{array}\)

b.  \(T = \frac{{4\pi R}}{v} = \frac{{4.3,{{14.64.10}^5}}}{{5600}} = 14354,29s \approx 240p\)

c. \(\begin{array}{l} {F_{ht}} = \frac{{m{v^2}}}{{2R}} = \frac{{{{600.5600}^2}}}{{2.6400000}} = 1470(N)\\ \Rightarrow {F_{hd}}\; = {\rm{ }}1470{\rm{ }}\left( N \right) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.5 trang 34 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF