YOMEDIA
ZUNIA12

Thể tich và áp suất của một lượng khí xác định có giá trị là bao nhiêu? Biết nếu áp suất tăng thêm \({5.10^5}Pa\) thì thể tích khí thay đổi \(5l\), nếu áp suất tăng thêm \({2.10^5}Pa\) thì thể tích của khối khí thay đổi \(3l\). Biết quá trình biến đổi trạng thái có nhiệt độ không đổi?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Giả sử ban áp suất và thể tích ban đầu của khối khí là: \({p_1},{V_1}\)

  + Trạng thái 1: Trạng thái  ban đầu: \({p_1},{V_1}\)

  + Trạng thái 2: Trạng thái khi áp suất tăng thêm một lượng \({5.10^5}Pa\)

   Ta có: \({p_2} = {p_1} + {5.10^5}Pa,{V_2} = {V_1} - 5\)

  + Trạng thái 3: Trạng thái khi áp suất tăng thêm một lượng \({2.10^5}Pa\)

  Ta có: \({p_3} = {p_1} + {2.10^5}Pa,{V_3} = {V_1} - 3\)

  Áp dụng định luật Bôilơ - Mariốt cho cả 3 trạng thái, ta có:

  \(\begin{array}{l}{p_1}{V_1} = {p_2}{V_2} = {p_3}{V_3}\\ \leftrightarrow {p_1}{V_1} = \left( {{p_1} + {{5.10}^5}} \right)\left( {{V_1} - 5} \right) = \left( {{p_1} + {{2.10}^5}} \right)\left( {{V_1} - 3} \right) \to \left\{ \begin{array}{l}{p_1} = {4.10^5}Pa\\{V_1} = 9l\end{array} \right.\end{array}\)

    bởi Nguyễn Thị Lưu 22/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON