YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 209 SGK Vật lý 10

Giải bài 1 tr 209 sách GK Lý lớp 10

Sự nóng chảy là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự nóng chảy là gì? Nêu các đặc điểm của sự nóng chảy?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

 • Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất gọi là sự nóng chảy.

 • Quá trình chuyển ngược từ thể lỏng sang thể rắn của các chất gọi là sự đông đặc.

 • Các đặc điểm của sự nóng chảy:

  • Mỗi vật rắn tinh thể nóng chảy ở một nhiệt độ không đổi xác định ứng với một áp suất bên ngoài xác định 

  • Các vật rắn vô định hình (thủy tinh, nhựa dẻo, sáp, nến,...) không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

  • Đa số các chất rắn, thể tích của chúng sẽ tăng khi nóng chảy và giảm khi đông đặc (trừ nước đá).

  • Đối với các chất rắn, thể tích của chúng tăng khi nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy tăng theo áp suất bên ngoài. Ngược lại, đối với các chất có thể tích giảm khi nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy của chúng giảm khi áp suất bên ngoài tăng

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 209 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON