YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 210 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 210 sách GK Lý lớp 10

Câu nào dưới đây không đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?

A. Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi ứng với một áp suất bên ngoài xác định.

B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh phụ thuộc áp suất bên ngoài.

C. Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định không đổi.

D. Chất rắn vô định hình cũng nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định không đổi.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 7

  • Các chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

⇒ Chọn D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 210 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON