ADMICRO
VIDEO

Bài tập 38.2 trang 91 SBT Vật lý 10

Bài tập 38.2 trang 91 SBT Vật lý 10

Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm bay hơi 100 g nước ở 100°C. Cho biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg .

A. Q = 23.106J                         B. Q = 2,3.105J.

C. Q = 2,3.106J.                       D. Q = 0,23.104J.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm bay hơi 100 g nước ở 100°C là:

\(Q = L.m = {2,3.10^6}.0,1 = 230000J\)

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.2 trang 91 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON