YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 210 SGK Vật lý 10

Giải bài 8 tr 210 sách GK Lý lớp 10

Nhiệt nóng chảy của đồng là 1,8.105J/kg. Câu nào dưới đây đúng?

A. Khối lượng đồng sẽ tỏa ta nhiệt lượng là 1,8.105J khi nóng chảy hoàn toàn.

B. Mỗi kilogam đồng cần thu nhiệt lượng là 1,8.105J để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy

C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng là 1,8.105J để hóa lỏng.

D. Mỗi kilogam đồng tỏa ra nhiệt lượng là 1,8.105J khi hóa lỏng hoàn toàn.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 8

Nhiệt nóng chảy của đồng là \(1,8.10^5\) J/kg, tức là mỗi kilogam đồng cần thu nhiệt lượng là \(1,8.10^5J\) để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

⇒ Chọn B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 210 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON