YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 210 SGK Vật lý 10

Giải bài 14 tr 210 sách GK Lý lớp 10

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

Nhận định và phương pháp: 

Bài 14 là dạng bài tính nhiệt lượng cần cung cấp để chuyển nước đá thành nước sôi.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(0^oC\) theo công thức:    \(Q_0 = \lambda .m\)

  • Bước 2: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(0^oC\) theo công thức:   \(Q_1 = cm (t_1 - t_o)\)

  • Bước 3: Tính nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(20^oC\)  là : \(Q = Q_0 + Q_1\)  

  • Bước 4: Thay số và tính toán kết quả.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 14 như sau: 

 • Ta có:

 • Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(0^oC\):

             \(Q_0 = \lambda .m\)

 • Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(0^oC\):

           \(Q_1 = cm (t_1 - t_o)\)

 • Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(20^oC\) là

 \(Q = Q_0 + Q_1\Rightarrow Q = \lambda m + cm (t_1 - t_o)\)
\(= 3,4.10^5.4 + 4180.4.(20 - 0) = 1694400 J = 1694kJ\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 14 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 210 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bánh Mì

  A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở bề mặt chất lỏng.

  B. Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng là sự ngưng tụ. Sự ngưng tụ luôn xảy ra kèm theo sự bay hơi.

  C. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.

  D. Sự bay hơi của chất lỏng xảy ra ở nhiệt độ bất kì.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 1,8.10J/kg. 

  A. Khối đồng sẽ tỏa ta nhiệt lượng là 1,8.10J khi nóng chảy hoàn toàn.

  B. Mỗi kilogam đồng cần thu nhiệt lượng là 1,8.10J để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

  C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng là 1,8.105J để hóa lỏng.

  D. Mỗi kilogam đồng tỏa ra nhiệt lượng là 1,8.105J khi hóa lỏng hoàn toàn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Tràm

  A. Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi ứng với một áp suất bên ngoài xác định.

  B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh phụ thuộc áp suất bên ngoài.

  C. Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định không đổi.

  D. Chất rắn vô định hình cũng nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định không đổi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON