ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14 trang 210 SGK Vật lý 10

Giải bài 14 tr 210 sách GK Lý lớp 10

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

 
 

Nhận định và phương pháp: 

Bài 14 là dạng bài tính nhiệt lượng cần cung cấp để chuyển nước đá thành nước sôi.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(0^oC\) theo công thức:    \(Q_0 = \lambda .m\)

  • Bước 2: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(0^oC\) theo công thức:   \(Q_1 = cm (t_1 - t_o)\)

  • Bước 3: Tính nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(20^oC\)  là : \(Q = Q_0 + Q_1\)  

  • Bước 4: Thay số và tính toán kết quả.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 14 như sau: 

 • Ta có:

 • Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(0^oC\):

             \(Q_0 = \lambda .m\)

 • Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(0^oC\):

           \(Q_1 = cm (t_1 - t_o)\)

 • Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(20^oC\) là

 \(Q = Q_0 + Q_1\Rightarrow Q = \lambda m + cm (t_1 - t_o)\)
\(= 3,4.10^5.4 + 4180.4.(20 - 0) = 1694400 J = 1694kJ\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 14 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 210 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1