YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 210 SGK Vật lý 10

Giải bài 15 tr 210 sách GK Lý lớp 10

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng 100g ở nhiệt độ 20oC để nó hóa lỏng ở 658oC. Nhôm có nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.105 J/kg và nhiệt dung riêng  là 896J/(kg.K).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho  miếng nhôm ở nhiệt độ 20oC để chuyển thành nhôm ở 658oC.

               \(Q_1 = cm (t_1 - t_1)\)

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm ở 658oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC.

                 \(Q_0 = \lambda m\)

+ Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng là 100g ở 20oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC bằng

           \(Q = Q_1 + Q_0\)

           \(Q = cm (t_1 - t_2) +\lambda m\)

               \(= 896. 0,1 (658-20) + 3,9.10^5. 0,1\)

               \(= 96164,8J \approx 96,165kJ\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 210 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON