Bài tập 15 trang 210 SGK Vật lý 10

Giải bài 15 tr 210 sách GK Lý lớp 10

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng 100g ở nhiệt độ 20oC để nó hóa lỏng ở 658oC. Nhôm có nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.105 J/kg và nhiệt dung riêng  là 896J/(kg.K).

Hướng dẫn giải chi tiết

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho  miếng nhôm ở nhiệt độ 20oC để chuyển thành nhôm ở 658oC.

               \(Q_1 = cm (t_1 - t_1)\)

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm ở 658oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC.

                 \(Q_0 = \lambda m\)

+ Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng là 100g ở 20oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC bằng

           \(Q = Q_1 + Q_0\)

           \(Q = cm (t_1 - t_2) +\lambda m\)

               \(= 896. 0,1 (658-20) + 3,9.10^5. 0,1\)

               \(= 96164,8J \approx 96,165kJ\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 210 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ