YOMEDIA
NONE

Câu nào sau đây nói về chuyển động phân tử ở các thể khác nhau là không đúng ?

 A Các phân tử chất rắn dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định.

 B Các phân tử chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được

 C Các phân tử chất khí không dao động xung quanh các vị trí cân bằng.

 D Các phân tử chất rắn, chất lỏng và chất khí đều chuyển động hỗn độn như nhau.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • D - sai vì ở thể khí, các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn; ở thể rắn, các phân tử doa động xung quanh các vị trí cân bằng xác định, ở thể lỏng, các phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được

    Chọn D.

      bởi thùy trang 22/04/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON