YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 210 SGK Vật lý 10

Giải bài 9 tr 210 sách GK Lý lớp 10

Câu nào sau đây không đúng khi nói về sự bay hơi của các chất lỏng?

A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở bề mặt chất lỏng.

B. Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng là sự ngưng tụ. Sự ngưng tụ luôn xảy ra kèm theo sự bay hơi.

C. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.

D. Sự bay hơi của chất lỏng xảy ra ở nhiệt độ bất kì.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 9

  • Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí ở bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi.

⇒ Chọn C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 210 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON