ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 270 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 270 SGK Vật lý 10 nâng cao

Có một tảng băng đang trôi trên biển. Phần nhô lên của tảng băng ước tính là 250.103 m3. Vậy thể tích phần chìm dưới nước biển là bao nhiêu? Cho biết thể tích riêng của băng là 1,11 l/kg và khối lượng riêng của nước biển là 1,05 kg/l. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tảng băng nằm cân bằng dưới nuốc dưới tác dụng của 2 lực: Trọng lực \(\vec P\) và lực đẩy Ácsiméc \(\vec F\).

Gọi x là thể tích băng chìm thì: \(F = \rho xg = 1050xg(N)\)

Thể tích của cả tảng băng: \(V = x + 250000\left( {{m^3}} \right)\)

Khối lượng của tảng băng

\(m = \frac{V}{{1,{{11.10}^{ - 3}}}} = \frac{{x + 250000}}{{1,{{11.10}^{ - 3}}}}(kg)\)

Trọng lượng tảng băng:

\(P = mg = \frac{{x + 250000}}{{1,{{11.10}^{ - 3}}}}.g\)

Điều kiện cân bằng:

\(\begin{array}{l} P = F\\ \Leftrightarrow \frac{{x + 250000}}{{1,{{11.10}^{ - 3}}}} = 1050x\\ \Leftrightarrow x + 250000 = 1,1655x\\ \Rightarrow x = 1510574({m^3}) \approx 1,{51.10^6}{m^3} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 270 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON