YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 209 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 209 sách GK Lý lớp 10

Nhiệt nóng chảy là gì? Viết công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức này?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

  • Nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy của vật rắn.

  • Nhiệt nóng chảy Q tỉ lệ với khối lượng m của vật rắn:

\(Q = \lambda m\)

  • Trong đó, hệ số tỉ lệ λ là nhiệt nóng chảy riêng phụ thuộc vào bản chất của chất rắn nóng chảy .Đơn vị (J/kg)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 209 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON