YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 210 SGK Vật lý 10

Giải bài 10 tr 210 sách GK Lý lớp 10

Nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106J/kg. Câu nào dưới đây đúng?

A. Một lượng nước bất kì cần thu một lượng nhiệt là 2,3.106J để bay hơi hoàn toàn.

B. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.106J để bay hơi hoàn toàn.

C. Mỗi kilôgam nước sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là 2,3.106J khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

D. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.106J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 10

  • Nhiệt hóa hơi của nước là \(2,3.10^6\) J/kg. Tức là mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là  \(2,3.10^6J\) để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

⇒ Chọn D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 10 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 210 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON