YOMEDIA
NONE

Skills Review 1 lớp 6


Bài học Skills - Review 1 giúp các em rèn luyện bốn kĩ năng cơ bản trong Tiếng Anh là đọc, nói, nghe và viết. Các em cùng làm các bài tập bên dưới để nâng cao kĩ năng của mình nhé!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Reading (Đọc hiểu)

1.1. Review 1 Lớp 6 Skills Task 1

Choose A, B or C for each blank in the email below (Chọn đáp án A, B hoặc C cho mỗi chỗ trống trong email bên dưới)

Guide to answer

1. A    2. C    3. C    4. B   5. B

Tạm dịch

Chào Nick,

Thật tuyệt khi nghe tin từ bạn. Mình muốn kể bạn nghe về bạn thân của mình. Bà mình là bạn thân nhất của mình. Bà 68 tuổi. Bà sống với gia đình mình. Bà từng là giáo viên toán của một trường cấp hai. Bà thích dậy sớm và tưới hoa trong vườn. Bà thường giúp mình làm bài tập về nhà. Buổi tối, bà kể cho mình nghe những câu chuyện thú vị. Bà cũng lắng nghe mình khi mình buồn. Mình yêu bà lắm.

Còn bạn thì sao? Ai là bạn thân nhất của bạn?

Viết cho mình sớm nhé.

Tạm biệt,

An

1.2. Review 1 Lớp 6 Skills Task 2

Read the text and answer the questions. (Đọc bài viết và trả lời câu hỏi.)

MY SCHOOL

My new school is in 8 quiet place not far from the city centre. It has three bulidings and a large yard. This year there ave 26 classes with more than 1000 students at my school. Most students are hard-working and kind. The school  has about 40 teachers. They are all heipful and frendly. My school has different clubs: Dance, English, Arts, Football and Basketball. I like English, so I am in the English club. I love my school because it is a good school.

1. Where is the writer's new school? (Trường mới của người viết ở đâu?)

2. What are the students like? (Những học sinh thì như thế nào?)

3. What are the teachers like? (Giáo viên thì như thế nào?)

4. How many clubs are there in the school? (Có bao nhiêu câu lạc bộ trong trường?)

5. Why does the writer love the school? (Tại sao người viết lại yêu trường?)

Guide to answer

1. It's in a quite place not far from the city center. (Trường nằm ở một nơi yên tĩnh, không xa trung tâm thành phố lắm.)

2. They are hard-working and kind. (Họ chăm chỉ và tốt bụng.)

3. They'rea all helpful and friendly. (Họ hay giúp đỡ học sinh và thân thiện.)

4. There are 5 clubs in the school. (Có 5 câu lạc bộ trong trường.)

5. Because it’s a good school. (Bởi vì đó là một ngôi trường tốt.)

Tạm dịch

Trường mình nằm ở một nơi yên tĩnh, không xa trung tâm thành phố lắm. Trường có 3 tòa nhà và 1 sân lớn. Năm nay có 26 lớp với hơn 1.000 học sinh trong trường. Hầu hết các học sinh đều chăm chỉ và tốt bụng. Trường học có khoảng 40 giáo viên. Họ hay giúp đỡ học sinh và thân thiện. Trường mình có nhiều câu lạc bộ khác nhau: Múa, Tiếng Anh, Nghệ thuật, Bóng đá, và Bóng rổ. Mình thích Tiếng Anh, vì thế mình tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh. Mình yêu trường của mình bởi vì trường mình là một ngôi trường tốt.

Speaking (Nói)

1.3. Review 1 Lớp 6 Skills Task 3

Interview two of your classmates about what they like and dislike about your school. Report their answers. (Phỏng vấn hai bạn trong lớp về những điều các bạn ấy thích và không thích trường của mình. Viết lại câu trả lời)

Guide to answer

Các em phỏng vấn hai bạn trong lớp và  ghi câu trả lời vào bảng.

Listening (Nghe hiểu)

1.4. Review 1 Lớp 6 Skills Task 4

An and Mi are talking on the phone. Listen and fill each black with ONE word. (An và Mi đang nói chuyện điện thoại. Nghe và hoàn thành chỗ trống với một từ).

1. Everybody is at................

2. Mi's mother is watering the.........in the garden.

3. Mi's father is in the ..............room.

4. Her younger brother is........... in her bedroom.

5. Vy is watching.........

Guide to answer

1. home

2. plants 

3. living 

4. sleeping

5. TV

Tạm dịch

1. Mọi người ở nhà.

2. Mẹ của Mi đang tưới cây trong vườn.

3. Bố của Mi ở trong phòng khách.

4. Em trai của cô ấy đang ngủ trong phòng ngủ của cô ấy.

5. Vy đang xem TV.

Audio script

An: Why is it so quiet, Mi? Are you home alone?

Mi: No. Everybody is here, but they are in different rooms.

An: Where’s your mum? Is she cooking in the kitchen?

Mi: No. She’s watering the plants in the garden.

An: And where’s your dad?

Mi: He’s in the living room.

An: What’s he doing?

Mi: He’s listening to the radio.

An: What about your younger brother? Is he with your mum?

Mi: No. He’s sleeping in my bedroom. My cousin, Vi, is here too.

An: What’s she doing?

Mi: She’s watching TV.

Tạm dịch

An: Sao lại yên ắng thế nhỉ Mi nhỉ? Có mình bạn ở nhà thôi à?

Mi: Không, mọi người đều ở nhà, nhưng ở trong các phòng khác nhau.

An: Mẹ bạn đâu? Bà ấy đang nấu ăn trong bếp à?

Mi: Không, mẹ mình đang tưới cây trong vườn.

An: Thế bố bạn đâu?

Mi: Bố mình đang trong phòng khách

An: Ông ấy đang làm gì vậy?

Mi: Bố mình đang nghe đài.

An: Thế còn em trai bạn thì sao? Em ấy đang ở cùng với mẹ à?

Mi: Không. Em ấy đang ngủ trong phòng ngủ của mình. Em họ mình, Vi, cũng ở đây.

An: Em ấy đang làm gì?

Mi: Em ấy đang xem ti vi.

Writing (Viết)

1.5. Review 1 Lớp 6 Skills Task 5

Write an email of about 50 words to your friend. Tell him / her about a family. Use these questions as cues. (Viết một email khoảng 50 từ cho bạn của em. Kể về gia đình. Sử dụng những câu hỏi gợi ý)

1. Who is the person? (Người đó là ai?)

2. How old is he / she? (Anh ấy/ Cô ấy bao nhiêu tuổi?)

3. What does he / she look like? (Anh ấy/ Cô ấy trông như thế nào?)

4. What is he / she like? (Anh ấy/ Cô ấy có tính cách như thế nào?)

Guide to answer

1. My mom. (Mẹ mình)

2. She is 40 years old. (Bà ấy 40 tuổi)

3. She's tall and beautiful with long black hair. (Bà ấy cao và xinh đẹp với tóc đen dài)

4. She is caring because she always takes good care of me. She prepares food and uniform for me every morning to go to school. (Bà ấy quan tâm vì bà ấy luôn chăm sóc mình chu đáo. Bà ấy chuẩn bị đồ ăn và đồng phục cho mình mỗi sáng để đến trường.)

Hi Rosy,

Thanks for your email. Now I'll tell you about my mom.

She is 40 years old. She's tall and beautiful with long black hair. She is caring because she always takes good care of me. She prepares food and uniform for me every morning to go to school. I love my mom.

Write me soon and tell me about a member in your family.

Best,

Ly.

Tạm dịch

Chào Rosy,

Cảm ơn email của bạn. Bây giờ mình sẽ kể cho bạn nghe về mẹ mình.

Bà ấy 40 tuổi. Bà ấy cao và xinh đẹp với mái tóc đen dài. Bà ấy quan tâm vì bà ấy luôn chăm sóc tôi chu đáo. Bà ấy chuẩn bị đồ ăn và đồng phục cho mình mỗi sáng để đến trường. Mình yêu mẹ mình.

Hãy sớm viết thư cho mình và kể cho mình nghe về một thành viên trong gia đình bạn nhé.

Chào thân ái,

Ly.

Bài tập minh họa

Read the passage and decide which statements are true (T) or false (F)

My friend’s name is Mark. He is from Amsterdam, Holland. He is Dutch. He has two children. His wife, Jane, is American. She is from Boston in the United States. Her family is still in Boston, but she now works and lives with Mark in Milan. They speak English, Dutch, German and Italian. Their children are pupils at a local primary school. The children go to school with other children from all over the world. Flora, their daughter, has friends from France, Switzerland, Austria and Sweden. Hans, their son goes to school with students from South Africa, Portugal, Spain and Canada. Of course, there are many children from Italy. Imagine, French, Swiss, Austrian, South African, American, Italian, Spanish and Canadian children all learn together in Italy.

1. Mark is from Holland.

2. Mark’s wife is from Milan in Holland.

3. They can speak four languages.

4. Their daughter has friends from France, Switzerland, Austria and South Africa.

5. Their children don’t go to school with other children from all over the world.

Key

1. T

2. F

3. T

4. F

5. F

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ:

- Luyện tập đọc và làm các bài tập

- Luyện tập nói và phỏng vấn các bạn về những điều các bạn ấy thích và không thích ở trường

- Luyện tập nghe cuộc nói chuyện điện thoại của An và Mi

- Luyện tập viết email kể với bạn về một thành viên trong gia đình.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Skills - Review 1 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Review 1 lớp 6 Kết nối tri thức Skills - Các kĩ năng.

 • Câu 1: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  My house/ have/ five/ room/ include/ two bedrooms/ living room/ bathroom/ kitchen/./

  • A. My house has five rooms include two bedrooms, a living room, a bathroom and a kitchen.
  • B. My house have five rooms including two bedrooms, a living room, a bathroom and a kitchen.
  • C. My house has five rooms including two bedrooms, a living room, a bathroom and a kitchen.
  • D. My house has five rooms it includes two bedrooms, a living room, a bathroom and a kitchen.
  • A. What is this? This is my present from my father.
  • B. What was this? This was my present from my father.
  • C. What are this? This are my present of my father.
  • D. What are this? This is my present of my father.
  • A. This were my mother and that were my father.
  • B. This was my mother and that was my father.
  • C. This are my mother and that are my father.
  • D. This is my mother and that is my father.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Skills - Review 1 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON