YOMEDIA
NONE

Project Unit 3 lớp 6 My friends


Mời các em đến với bài học Project - Unit 3 để cùng tham gia một hoat động thú vị - làm một cuốn kỉ yếu. Các em sẽ được tự do sáng tạo để tạo nên một cuốn kỉ yếu thật đẹp và sử dụng các từ vựng cũng như điểm ngữ pháp đã học để viết một đoạn văn miêu tả bạn của em trong cuốn kỉ yếu này.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

MY CLASS YEARBOOK (KỈ YẾU LỚP TÔI)

Tạm dịch

Cách làm một cuốn kỉ yếu

1. Dán tranh, ảnh của bạn ngồi cạnh em lên một trang giấy lớn.

2. Phỏng vấn bạn em để tìm ra sở thích, môn học yêu thích, cuốn sách yêu thích hay cái gì mà bạn ấy thích.

3. Viết một đoạn miêu tả ngắn về bạn ấy. Miêu tả vẻ bề ngoài và tính cách. Thêm một số thông tin mà em phỏng vấn được.

4. Trang trí trang giấy. Cho cả lớp xem và nói về nó.

5. Cùng nhau làm một cuốn kỉ yếu lớp

Guide to answer

My friend name’s is Trang. She is beautiful with big eyes and a round face. She is active and kind. She likes playing tennis and always helps other people. She likes studying English. She prefers watching cartoon to movies. She hates waiting and lying.

Tạm dịch

Tên bạn của mình là Trang. Cô ấy đẹp với đôi mắt to và khuôn mặt tròn. Cô ấy năng động và tốt bụng. Cô ấy thích chơi quần vợt và luôn giúp đỡ người khác. Cô ấy thích học tiếng Anh. Cô ấy thích xem phim hoạt hình hơn phim. Cô ấy ghét chờ đợi và nói dối.

Bài tập minh họa

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: My friend, Ping is a ___________ student. She always finishes homework on time.

A. hard-working

B. confident

C. shy

D. reliable

Question 2: – What are you doing tomorrow? – I ___________ to my friend’s birthday party.

A. go

B. am going

C. goes

D. went

Question 3: What does your best friend look like?

A. He is funny

B. He is kind

C. He is clever

D. He is handsome

Question 4: It’s very _________ of you to help me.

A. talkative

B. active

C. nice

D. confident

Question 5: Would you like __________ to the hospital to visit my mother?

A. to go

B. going

C. go

D. will go

Key

1. A

2. B

3. D

4. C

5. A

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần trang trí cuốn kỉ yếu thật đẹp mắt và viết đoạn văn miêu tả bạn ngồi cạnh em.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Project - Unit 3 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 6 Kết nối tri thức Project - Dự án.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project - Unit 3 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON