YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 11 phần Vocabulary - Recreation

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 14 Lớp 11 giúp các em tự kiểm tra khả năng đoán nghĩa từ và vận dụng trong các mẫu câu đã được học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF