ADMICRO

Unit 14 lớp 11 Writing - Bài viết Recreation


Bài học Unit 14 Recreation phần Writing hướng dẫn các em viết đoạn văn miêu tả về hoạt động cắm trại cuối tuần với lớp. 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Unit 14 Writing Task 1

Last weekend, class 11A2 went to Ba Vi for a camping holiday. Below are some of their activities during their two-day holiday. Match them with the correct pictures. (Cuối tuần trước, lớp 11A2 có một kì nghỉ cắm trại ở Ba Vì. Dưới đây là một số hoạt động của họ trong kì nghỉ hai ngày của họ. Ghép chúng với hình đúng.)

 1. singing and dancing around the camp fire (hát và nhảy múa quanh lửa trại)
 2. the bus leaving the school at 5 a.m (xe buýt rời trường lúc 5 sáng)
 3. putting up the umbrella tent (dựng lều trại)
 4. watching wildlife in the forest (thăm quan vùng hoang dã trong rừng)
 5. cooking food over an open fire (nấu ăn ngoài trời)
 6. swimming in the lake (bơi trong hồ)
 7. playing game (chơi trò chơi)
 8. leaving campsite at 4 p.m the next day (rời khỏi chỗ cắm trại vào 4 giờ chiều hôm sau)
 9. fishing (câu cá)

Unit 14 lớp 11 writing

Guide to answer

1-g 2-a 3-b 4-c 5-f
6-d 7-h 8-i 9-e  

 

2. Unit 14 Writing Task 2

Imagine you are one of the students in class 11A2. Write a passage about your class's camping holiday, using the information in Task 1. (Hãy tưởng tượng bạn là một trong những học sinh trong lớp 11A2. Viết một đoạn văn về kì nghỉ cắm trại của lớp, bằng cách sử dụng các thông tin trong Bài tập 1.)

Guide to answer

Last weekend, our class went to Vinh Phuc for a camping holiday. The bus left our school for Vinh Phuc at 5.30 a.m. The weather was nice. Two hours later, we came there. First, we put up the umbrella tent. Then, we enjoyed different activities. Some girls watched wildlife in the forest. Some boys swam in the lake. Others went fishing. Next, we cooked our food over an open-fire. That night, we sang and danced around the cam-fire. We also played some games. We had a lot of fun. We left the campsite at 4 p.m the next day.

ADSENSE

Bài tập minh họa

Write a passage with the cues

Last weekend / go for a picnic / at BaiBut / friends / gather / school gate / at 5 a.m / by bicycles / arrive at 7 a.m / watch / the sea / swimming / fishing / playing games / happily / tired / never forget / interesting experience / leave / at 4 p.m./.

Guide to answer

Last weekend our class went for a picnic at BaiBut. I and my friends gathered at the school gate at 5 a.m by bicycles. We arrived to the picnic area at 7 a.m and watched the sea. Then, we enjoyed different activities. Some boys went swimming, some girls went fishing. Others played games. We enjoyed the picnic happily but quite tired. This moment made us never forget because it is an interesting experience. Finally, we left there at 4 p.m.

 

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 14 Lớp 11

Trên đây là nội dung bài học Writing Unit 14 Lớp 11, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 14 lớp 11 Writing

 • Câu 1: Exercise 1: Choose the sentence - a, b, C or d - which is closest in meaning to the printed one.

  He didn't hurry so he missed the plane.

   

  • A. If he hurried he wouldn't miss the plane.
  • B. If he had hurried he might catch the plane.
  • C. He didn't miss the plane because he hurried.
  • D. If he had hurried he could have caught the plane.
  • A. He acts when there's no matter for him.
  • B. He acts although nothing matters to him.
  • C. He seems not to care about anything.
  • D. Nothing matters to him when he acts.
  • A. I saw a last Hollywood film since ages ago.
  • B. I haven't seen a Hollywood film for a long time.
  • C. I haven't seen any Hollywood film before.
  • D. It's ages when I saw a last Hollywood film.

Câu 4 - Câu 10: Xem Trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Writing Unit 14 Lớp 11

Trong quá trình học và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

 

YOMEDIA