YOMEDIA

Unit 10 lớp 11 Writing - Bài viết Nature in Danger


Bài học Unit 10 Nature in Danger phần Writing hướng dẫn các em viết bài giới thiệu, mô tả về công viên quốc gia Cát Bà, qua đó giúp các em có thêm thông tin hiểu biết về vườn quốc gia nổi tiếng này của đất nước.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Unit 10 Writing Task

Write a description of Cat Ba National Park, using the facts and figures below. (Viết một đoạn văn về Vườn quốc gia Cát Bà, sử dụng các dữ kiện và con số dưới đây.)

Unit 10 lớp 11 Writing

Guide to answer

Paragraph 1

Cat Ba National Park is located on Cat Ba island, 120km from Hanoi and 20km east of Hai Phong. Its total area is 15.200 ha, including 9,800 ha of ocean. It's famous for both tropical forests and coastal water with white sand beach abundant natural resources, beautiful landscapes and many kinds of rare animals and plants There are 300 species of fish, 40 kinds of animals, 150 different birds and 620 species of plants. The stone tool and human bones are found in the island's caves that people inhabited there at least 6,000 years ago.

Paragraph 2

Cat Ba National Park, which was declared as a national park in 1986, is situated on Cat Ba Island, 120 km from Ha Noi and 20 km east of Hai Phong. Cat Ba National Park is the only site in Viet Nam endowed with both tropical forests and coastal waters with white sand beaches, abundant natural resources, beautiful landscapes and many kinds of rare animals and plants. It covers 15,200 ha, including 9,800 ha of land 4,400 ha of ocean. Cat Ba National Park preserves approximately 300 species of fish, 40 kinds of animals, 150 different birds and 620 species of plants. The stone tools and human bones found in the island's limestone caves reveal that people inhabited there at least 6,000 years ago.

ADSENSE

Bài tập minh họa

Write a passage about the tropical rainforest, using the cues given.

The tropical rainforests/ a delight/ people/ love nature. The forests/ beautiful woodlands/ receive/ plenty of rain.
Nowadays/ tropical rainforests/ danger/ extinction. Each year/ millions of acres/ rainforests/ clear/ make way/ population growth/ agriculture. This/ result/ the destruction/ millions of plants. This destruction/ cause/ some types of animals/ lose/ their natural habitat. Because/ this/ many species/ plants/ animals/ become/ extinct.
It/ important/ us/ save/ the tropical rainforests. Once/ tropical rainforest/ destroy/ it/ take/ hundreds of years/ before/ the forest/ re-establish.

Guide to answer

The tropical rainforests are a delight to people who love nature. The forests are beautiful woodlands which receive plenty of rain.

Nowadays, tropical rainforests are in danger of extinction. Each year millions of acres of rainforests are cleared to make way for population growth and agriculture. This results in the destruction of millions of plants. In turn, this destruction causes some types of animals to lose their natural habitat. Because of this, many species of plants and animals are becoming extinct.

It is important for us to save the tropical rainforests. Once a tropical rainforest is destroyed, it will take hundreds of years before the forest can be re-established.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 10 Lớp 11

Trên đây là nội dung bài học Writing Unit 10 Lớp 11, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 11 Writing

Câu 2 - Câu 10: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

 

YOMEDIA