Tuần 3 Ngữ Văn 10

 • Chiến thắng Mtao-Mxây

  Chiến thắng Mtao-Mxây
  Nhằm giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi đến lớp, Học 247 mời các em tham khảo bài giảng Chiến thắng Mtao-Mxây. Mong rằng các em sẽ hiểu được các nội dung trọng tâm và cơ bản nhất của bài học.

  Xem chi tiết

 • Văn bản (Tiếp theo)

  Văn bản (Tiếp theo)
  Bài giảng dưới đây sẽ giúp các em vận dụng kiến thức đã học về văn bản để giải quyết các bài tập trong phần luyện tập. Mong rằng bài giảng sẽ hỗ trợ các em nhiều trong quá trình học!

  Xem chi tiết