Tuần 1 Ngữ Văn 10

 • Tổng quan văn học Việt Nam

  Tổng quan văn học Việt Nam
  Bài học giúp các em nắm được một cách đại cương hai bộ phận lớn của nền văn học Việt Nam; đồng thời nắm được một cách khái quát quá trình phát triển của nền văn học Việt Nam, hiểu được những nội dung thể hiện con người Việt Nam trong văn học. Chúc các em chuẩn bị thật tốt kiến thức về bài học trước khi bắt đầu bài mới của năm học mới!

  Xem chi tiết

 • Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

  Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
  Bài học sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, về các nhân tố giao tiếp và hai quá trình trong hoạt động giao tiếp, đồng thời cũng sẽ giúp các em nâng cao các kĩ năng trong quá trình giao tiếp. Mong rằng bài giảng sẽ giúp các em có thêm kiến thức và kĩ năng cần thiết trong quá trình giao tiếp.

  Xem chi tiết