Tuần 22 Ngữ Văn 10

  • Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn - Ngô Sĩ Liên

    Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn - Ngô Sĩ Liên
    Để thấy được tài năng và đức độ của anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, đồng thời hiểu được những bài học đạo lí quý báu mà ông để lại cho đời sau, Học 247 mời các em tham khảo bài giảng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Chúc các em gặt hái được nhiều kiên thức bổ ích và thú vị từ bài giảng.

    1 hỏi đáp

    Xem chi tiết