Văn bản (Tiếp theo) - Ngữ văn 10

Lý thuyếtSoạn bài FAQ

Bài giảng dưới đây sẽ giúp các em vận dụng kiến thức đã học về văn bản để giải quyết các bài tập trong phần luyện tập. Mong rằng bài giảng sẽ hỗ trợ các em nhiều trong quá trình học!

Tóm tắt bài

Khái niệm

 • Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn.

Đặc điểm

 • Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách trọn vẹn
 • Các câu trong văn bản có sự liên kết chặt chẽ, cả văn bản được xây dựng theo một kết cấu mạch lạc
 • Văn bản hoàn chỉnh về nội dung và hình thức
 • Văn bản có mục đích giao tiếp nhất định

Phân loại

 • Theo lĩnh vực giao tiêp có thể phân loại văn bản như sau:
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí

Lời kết

-- Mod Ngữ văn 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn

Bài học cùng chương

Tư liệu tham khảo