Tuần 20 Ngữ Văn 10

 • Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm

  Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm
  Bài giảng hôm nay các em sẽ tìm hiểu về tác phẩm Đại cáo bình Ngô để thấy được vai trò của tác phẩm đối với dân tộc. Hơn thế, bài giảng sẽ đi sâu vào tìm hiểu nội dung tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm cũng như cho các em biết được một vài đặc trưng cơ bản của thể loại cáo. Mong rằng các em sẽ nắm được những nội dung trọng tâm của bài học, có thêm những kiến thức mới mẻ và hay.

  15 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

  Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh
  Bài học hôm nay sẽ giúp các em có thêm những kiến thức và kĩ năng cần thiết về văn thuyết minh, giúp các em có thể viết một bài văn thuyết minh tốt hơn. Mong rằng sau khi học xong bài Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh, các em sẽ hiểu được mục đích và những yêu cầu cơ bản của tính chuẩn xác và hấp dẫn trong văn bản thuyết minh. Chúc các em có thêm những kiến thức bổ ích.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết