YOMEDIA

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 có đáp án năm 2021 Trường THPT Lý Chính Thắng

Tải về
 
NONE

Dưới đây là nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 năm 2021 Trường THPT Lý Chính Đáng được hoc247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

ATNETWORK

TRƯỜNG THPT LÝ CHÍNH THẮNG

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 12

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Điểm sáng tạo nhất của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

A. Thành lập Cộng sản đoàn.

B. Thành lập Tâm tâm xã.

C. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Thành lập Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 2: Ý nghĩa lớn nhất đối với cách mạng Việt Nam trong chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

A. chứng tỏ bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành .

B. chứng tỏ khả năng quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tấn công của Pháp.

C. cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo toàn.

D. buộc Pháp phải chuyển từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang đánh lâu dài với ta.

Câu 3: Bài học từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (1946), Giơnevơ (1954) về Đông Dương, Pari(1973) về Việt Nam được vận dụng trong hoạt động ngoại giao hiện nay là

A. chỉ đảm bảo nguyên tắc thống nhất đất nước         B. nhân nhượng đến cùng để giữ vững hòa bình.

C. không vi phạm chủ quyền quốc gia, dân tộc.          D. tranh thủ không điều kiện sự giúp đỡ quốc tế.

Câu 4: Cho bảng dữ liệu dưới đây:

Sự kiện

1. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

2. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954

3. Hiệp định Giơnevơ 1954

Ý nghĩa

a. Đánh dấu thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

b. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp - Mỹ

c. Chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho chiến dịch Điện Biên Phủ

 

Nối Sự kiện (cột 1,2,3) với Ý nghĩa (cột a, b, c) cho đúng.

A. 1b - 2c - 3a.                     B. 1c - 2a - 3b.                 C. 1a - 2b - 3c.                 D. 1a - 2c - 3b.

Câu 5: Điểm chung về hoạt động quân sự của quân dân Việt Nam trong các chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, Biên giới thu - đông năm 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 là có sự kết hợp giữa

A. đánh điểm, diệt viện và đánh vận động.                  B. bao vây, đánh lấn và đánh úp.

C. tiến công quân sự và nổi dậy của nhân dân.           D. chiến trường chính và vùng sau lưng địch.

Câu 6: "Một trong những tiến bộ của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là ở quan niệm về phong trào yêu nước". Đây là nhận định

A. đúng, vì các sĩ phu đưa ra vấn đề yêu nước phải gắn với xây dựng xã hội tiến bộ.

B. sai, vì khuynh hướng cứu nước mới của các sĩ phu không đem đến sự thành công.

C. sai, vì phạm trù yêu nước thương dân luôn ăn sâu vào tư tưởng dân tộc ta.

D. đúng, vì hoạt động các sĩ phu gắn với khái niệm "dân quyền, dân chủ".

Câu 7: Trong những năm 1945-1954, để cứu vãn nền hòa bình ở Đông Dương, Đảng, Chính phủ ta thể hiện chí hòa bình thông qua nhiều văn kiện quan trọng, ngoại trừ

A. Hiệp định Giơnevơ  về Đông Dương (7-1954).      B. Hiệp định Sơ bộ (3-1946).

C. Kháng chiến nhất định thắng lợi (9-1947).             D. Tạm ước (9-1946).

Câu 8: Trong thời kỳ 1954 - 1975, đâu là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trở thành nơi diễn ra "sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc"?

A. Việt Nam chịu sự chi phối của cục diện hai cực, hai phe.

B. Hiệp định Giơnevơ chia cắt Việt Nam thành hai miền.

C. Phe xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam chống Mỹ.

D. Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang Việt Nam.

Câu 9: Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây từ chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN?

A. Chú trọng phát triển ngoại thương, sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu.

B. Coi trọng sản xuất háng hóa để xuất khấu, thu hút vốn, công nghệ của nhà đầu tư nước ngoài.

C. Phải đề ra chiến lược phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm riêng của đất nước và xu thế chung của thế giới.

D. Cần thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Câu 10: Sự kiện nào dưới đây mở ra bước ngoặt mới cho chính sách "đa phương hóa", "đa dạng hóa" quan hệ đối ngoại của Việt Nam?

A. Việt Nam tham gia tổ chức WTO (2007).

B. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (1977).

C. Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN (1995).

D. Việt Nam tham gia vào Hội đồng tương trợ kinh tế SEV (1978).

Câu 11: Điểm khác biệt về phương châm tác chiến của chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) so với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)?

A. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ.                                      B. Đánh chắc, tiến chắc.

C. Tấn công vào cơ quan đầu não của kẻ thù.             D. Đánh vào cứ điểm quan trọng nhất của địch.

Câu 12: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.

B. Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng nội địa, thay thế hàng nhập khẩu.

C. Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với mở cửa, hội nhập khu vực, quốc tế.

D. Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Câu 13: Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến biểu hiện ở điểm nào  ?

A. Quyết tâm kháng chiến của toàn dân ta.                 B. Chủ trương kháng chiến của Đảng ta.

C. Nội dung đường lối kháng chiến.                            D. Mục đích của kháng chiến.

Câu 14: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là

A. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.

B. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.

C. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.

D. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Câu 15: Nhân tố nào không giữ vai trò quyết định  sự thành công của CM tháng Tám 1945?

A. Phe Đồng minh đánh bại CNPX, tạo điều kiện thuận lợi cho Cách mạng VN

B. Sự lãnh đạo của ĐCS Đ D, do Hồ Chí Minh đứng đầu

C. Sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân

D. Tinh thần yêu nước, chiến đấu kiên cường của nhân dân ta

Câu 16: Điểm giống nhau giữa chiến dịch Điên Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là

A. một cuộc tiến công chiến lược, đánh vào một tập đoàn cứ điểm.

B. những thắng lợi có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc kháng chiến.

C. đánh chắc tiến chắc, tiến công tiêu diệt từng cụm cứ điểm của địch.

D. cuộc tiến công của lực lượng vũ trang và nổi dậy của quần chúng

Câu 17: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1930 là gì ?

A. Diễn ra cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng giữa hai khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản.

B. Phong trào công nhân phát triển từ tự phát sang tự giác

C. Khuynh hướng cách mạng dân tộc tư sản phát triển mạnh mẽ.

D. Khuynh hướng cách mạng dân tộc tư sản phát triển mạnh mẽ.

Câu 18: Nội dung nào không phản ánh bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 1975?

A. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

B. Tăng cường liên minh quân sự với các nước để đánh kẻ thù.

C. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

D. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng.

Câu 19: Sự thành công trong năm nước sáng lập ASEAN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các nước đang phát triển ở Đông Nám Á có thể rút ra bài học nào để hội nhập kinh tế quốc tế?

A. Giải quyết nạn thất nghiệp và ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B. Mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật của nước ngoài.

C. Ưu tiên sản xuất hàng tiêu dùng nội địa để chiếm lĩnh thị trường.

D. Xây dựng nền kinh tế tự chủ, chú trọng phát triển ngoại thương.

Câu 20: Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941 so với Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

A. thành lập chính quyền nhà nước của toàn dân tộc.

B. thành lập hình thức chính quyền công nông binh.

C. hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.

D. thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng.

Câu 21: Cách mạng dân tộc dân chủ (1946 - 1949) ở Trung Quốc và cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có điểm gì giống nhau?

A. Là một cuộc nội chiến giữa các thế lực trong nước.

B. Xóa bỏ tàn dư phong kiến và ách thống trị của đế quốc.

C. Xóa bỏ quyền lợi và ách nô dịch của thực dân.

D. Tăng cường sức mạnh phe xã hội chủ nghĩa.

Câu 22: Nội dung nào không phản ánh bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 1975?

A. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

B. Tăng cường liên minh quân sự với các nước để đánh kẻ thù.

C. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng.

D. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Câu 23: Trong những năm chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng, Đảng và Nhà nước Việt Nam cho rằng

A. công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không chịu tác động, nhưng cần phải đúc kết bài học kinh nghiệm.

B. hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới chịu tác động lớn, nên phải điều chỉnh và tiến hành đổi mới đất nước.

C. chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không chịu tác động từ cuộc khủng hoảng này, nên không cần sự điều chỉnh.

D. mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp ở châu Âu.

Câu 24: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công cho thấy một cuộc khởi nghĩa thành công cần phải có

A. thời cơ và quyết tâm chớp thời cơ.

B. sự chuẩn bị chu đáo và điều kiện khách quan thuận lợi.

C. sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm giành chính quyền.

D. điều kiện chủ quan và khách quan thuận lợi.

Câu 25: Mối quan hệ hợp tác của Liên hiệp quốc với Việt Nam hiện nay là:

A. Theo hướng ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

B. Thúc đẩy cải cách, xoá đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.

C. Viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế, văn hoá.

D. Giúp đỡ Việt Nam giải quyết những hậu quả nặng nề của chiến tranh.

Câu 26: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là

A. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.

B. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.

C. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.

D. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Câu 27: Bài học kinh nghiệm lớn nhất của Việt Nam trong công tác xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất giai đoạn 1930-1945 là gì?

A. Thành lập các tổ chức yêu nước.                             B. Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

C. Tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.                                   D. Thay đổi tên gọi phù hợp từng thời kì.

Câu 28: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), chính sách nào của Đảng và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thể hiện sâu sắc quan điểm "lấy khoan thư sức dân làm kế bền gốc, sâu rễ"?

A. Mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

B. Phát động phong trào thi đua yêu nước.

C. Cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô.

D. Đẩy mạnh cải cách giáo dục phổ thông một cách sâu rộng.

Câu 29: So với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 với chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 có khác gì về kết quả và ý nghĩa?

A. Đã đập tan hoàn toàn kế hoạch quân sự của địch

B. Là dấu mốc kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị của thực dân đế quốc

C. Giải phóng hoàn toàn miền Bắc tạo tiền đề hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước

D. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi để giành thắng lợi cuối cùng

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

C

11

A

21

D

2

D

12

C

22

B

3

C

13

D

23

B

4

A

14

D

24

D

5

D

15

A

25

A

6

A

16

B

26

D

7

C

17

A

27

B

8

D

18

B

28

C

9

C

19

B

29

B

10

B

20

A

 

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)ở Việt Nam là về

A. Sự huy động lực lượng đến mức cao nhất.             B. địa bàn mở chiến dịch.

C. quyết tâm giành thắng lợi                                        D. kết thúc quân sự.

Câu 2: Các chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 có điểm chung nào sau đây ?

Điểm khác nhau giữa "Chiến tranh đặc biệt" và "Việt Nam hóa chiến tranh" là

A. Đều làm thất bại các kế hoạch chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

B. Có sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa về vạt chát và tinh thần

C. Đều làm phá sản kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" của thực dân Pháp..

D. Giành chính quyền ở các vùng nông thôn rồi tiến về thành thị.

Câu 3: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954-1975) , thắng lợi nào của ta buộc Mĩ phải tuyên bố "Phi Mĩ hóa" chiến tranh?

A. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).

B. Cuộc tổng tiến công và nổi dây xuân Mậu Thân (1968).

C. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi).

D. Cuộc tiến công chiến lược 1972.

Câu 4: Vì sao sự ra đời của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A. Các vấn đề về dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình được giải quyết.

B. Đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược được đề ra trong Luận cương chính trị tháng 10 - 1930.

C. Đây là mốc đánh dấu sự tan rã của bộ máy chính quyền thực dân và tay sai.

D. Đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội.

Câu 5: Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian về thành tựu của Liên Xô từ sau năm 1945

1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

3. Liên Xô phóng tàu vũ trụ, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

4. Tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh.

A. 2,3,4,1.                            B. 1,4,3,2.                        C. 2,4,1,3.                        D. 3, 2,14.

Câu 6: Điểm giống nhau trong hoạt động cách mạng của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là

A. dùng bạo lực CM để đánh đuổi thực dân Pháp

B. đều có tư tưởng duy tân, muốn thay đổi vận mệnh dân tộc.

C. tiến hành cải cách đất nước, học tập phương Tây.

D. chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

Câu 7: Điểm khác biệt trong đường lối đổi mới của Liên Xô so với Việt Nam là

A. Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin.                              B. Đa nguyên, đa đảng chính trị.

C. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.              D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.

Câu 8: Chính sách đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kì đổi mới là

A. trung lập tích cực.                                                    B. không tham gia liên minh chính trị nào.

C. hòa bình, trung lập.                                                  D. hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Câu 9: Cương lĩnh chính trị đầu tiên ( 2 – 1930) và Luận cương chính trị (10 – 1930) khác nhau cơ bản là xác định

A. động lực chủ yếu.                                                    B. nhiệm vụ trước mắt.

C. giai cấp lãnh đạo.                                                     D. nhiệm vụ chiến lược.

Câu 10: Đảng cộng sản Đông Dương là đảng mạnh nhất trong số các đảng phái hoạt động thời kỳ 1936-1939 ở Việt Nam vì

A. Đảng có cơ sở ở khắp cả nước                                B. Đảng có tổ chức chặt chẽ, chủ trương rõ ràng.

C. số lượng đảng viên đông nhất.                                D. Đảng ra đời sớm nhất.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

B

11

D

21

B

2

A

12

A

22

D

3

B

13

C

23

B

4

D

14

C

24

A

5

C

15

B

25

C

6

D

16

B

26

C

7

B

17

C

27

D

8

D

18

A

28

D

9

B

19

C

29

C

10

B

20

A

30

A

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?

A. Do tinh thần yêu nước thương dân, ý chí đánh đuổi giặc Pháp của Nguyễn Tất Thành

B. Phong trào cách mạng thế giới diễn ra mạnh mẽ cổ vũ cách mạng Việt Nam

C. Do yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc cần tìm ra con đường cứu nước phù hợp

D. Những hoạt động cứu nước của các vị tiền bối diễn ra sôi nổi nhưng đều thất bại

Câu 2: Việt Nam học tập được gì từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản?

A. Tăng cường vai trò quản lý nền kinh tế của Nhà nước.

B. Xây dựng "một nhà nước hai chế độ" cùng tồn tại.

C. Chú ý đầu tư cho khoa học, giáo dục, phát triển con người.

D. Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Câu 3: Sự khác biệt về âm mưu giữa chiến lược "chiến tranh đặc biệt" so với chiến lược "chiến tranh cục bộ" là

A. dùng quân đồng minh đánh người Đông Dương.

B. dùng người Việt đánh người Việt.

C. bình định toàn miền Nam.

D. bình định miềm Nam, đánh phá miền Bắc.

Câu 4: Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8 - 1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam

A. hoàn toàn đấu tranh tự giác.                                    B. có một đường lối chính trị rõ ràng.

C. có một tổ chức công khai lãnh đạo.                         D. bước đầu đấu tranh tự giác.

Câu 5: Hậu quả của Chiến tranh lạnh đối với thế giới đã tác động trực tiếp đến lịch sử Việt Nam là

A. các nước phải chi phí nhiều tiền của và sức người để chạy đua vũ trang.

B. đặt thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng kéo dài gần nửa thế kỉ.

C. tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.

D. chiến tranh cục bộ đã xảy ra ở một số nơi trên thế giới.

Câu 6: Tháng 6 -1940 sự kiện nổi bật nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai có ảnh hưởng tới Việt Nam là do

A. chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ.                 B. Nhật kéo vào Lạng Sơn Việt Nam.

C. quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp.             D. Nhật đánh chiếm Trung Quốc.

Câu 7: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười". Câu thơ đó nói lên sự kiện gì?

A. Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin.   

B. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

C. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.

D. Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

Câu 8: Một trong những xu thế trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng để giải quyết vấn đề Biển Đông là

A. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp liên minh chính trị với các nước.

B. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp phát triển kinh tế.

C. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp quân sự.

D. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Câu 9: "Phong trào Cần Vương mặc dù gây cho thực dân Pháp nhiều thiệt hại, nhưng không có đóng góp cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam". Đây là nhận định

A. sai, vì đây là phong trào mang tính dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

B. sai, vì đã làm chậm quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.

C. đúng, vì không ngăn cản được quá trình bình định Việt Nam của thực dân Pháp.

D. đúng, vì cuối cùng thất bại, không giành lại được độc lập cho dân tộc.

Câu 10: Chiến tranh lạnh chấm dứt đã ảnh hưởng đến tình hình các nước Đông Nam Á như thế nào?

A. Các nước ASEAN kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác.

B. Các nước Đông Nam Á tham gia các khối liên minh quân sự.

C. Các nước Đông Nam Á có điều kiện kiến thiết lại đất nước.

D. Vấn đề Campuchia từng bước được giải quyết.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

A

11

B

21

C

2

C

12

B

22

C

3

B

13

C

23

D

4

D

14

C

24

A

5

B

15

B

25

B

6

C

16

B

26

B

7

A

17

A

27

C

8

D

18

A

28

C

9

A

19

A

29

D

10

D

20

D

30

C

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) đã khắc phục hoàn toàn những hạn chế, thiếu sót của

A. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng (7-1936).

B. Cương lĩnh chính trị (2-1930).

C. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng (11-1939).

D. Luận cương chính trị (10-1930).

Câu 2: Trong thời kỳ 1954 - 1975, đâu là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trở thành nơi diễn ra "sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc"?

A. Phe xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam chống Mỹ.

B. Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang Việt Nam.

C. Hiệp định Giơnevơ chia cắt Việt Nam thành hai miền.

D. Việt Nam chịu sự chi phối của cục diện hai cực, hai phe.

Câu 3: Trọng tâm của đường lối đối ngoại được đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12-1986) là

A. mở rộng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.

B. mở rộng quan hệ với Mĩ.

C. đẩy mạnh quan hệ với các nước ASEAN

D. hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Câu 4: Đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. không đưa quân đi xâm chiếm ở nước ngoài.

B. phát triển kinh tế đối ngoại, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh tế ở khắp mọi nơi, đặc biệt là Đông Nam Á.

C. cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu .

D. ký Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật ( 08-9-1951).

Câu 5: Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

A. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc

B. Làm chậm quá trình giành thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.

C. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên tất cả các lĩnh vực.

D. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.

Câu 6: Điểm giống nhau cơ bản giữa "Cương lĩnh chính trị" đầu tiên (02-1930) với "Luận cương chính trị" (10-1930)?

A. Xác đinh đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương

B. Xác đinh đúng đắn giai cấp lãnh đạo

C. Xác đinh đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

D. Xác đinh đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp

Câu 7: Nguyên tắc cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp Quốc là gì?

A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hoà bình.

C. Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa năm cường quốc lớn

D. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

Câu 8: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đi từ lập trường một người yêu nước chuyển sang lập trường một người Cộng sản là

A. bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ Cộng sản (12-1920).

B. đưa yêu sách đến Hội nghi Vécxai (18-6-1919).

C. ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

D. đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

Câu 9: Nội dung nào không phải điểm khác biệt trong chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị lần thứ 8 (5 – 1941) so với Hội nghị tháng 11 năm 1939?

A. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc và tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất”.

B. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc giải quyết trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.

C. Xác định hình thái khởi nghĩa vũ trang là từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa.

D. Thành lập Mặt trận Việt Minh, xác định nhiệm vụ trọng tâm lúc này là chuẩn bị khởi nghĩa.

Câu 10: Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải là

A. Bước phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân Việt Nam.

B. Mốc chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối cách mạng Việt Nam .

C. bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

D

11

B

21

D

2

B

12

B

22

B

3

D

13

B

23

C

4

B

14

A

24

A

5

B

15

B

25

C

6

B

16

D

26

D

7

C

17

A

27

B

8

A

18

A

28

A

9

A

19

C

29

A

10

B

20

C

30

B

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Ken-xi-ki (1975) đều chủ trương

A. giải thể các tổ chức quân sự của Mỹ và Liên Xô ở châu Âu.

B. thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu, hạn chế vũ khí chiến lược

C. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

D. tiến hành hợp tác kinh tế, quân sự giữa các nước Tây Âu.

Câu 2: Tính chất của phong trào Cần vương là

A. yêu nước, chống Pháp trên lập trường phong kiến.

B. chống Pháp, chống phong kiến đầu hàng.

C. giúp vua, chống phong kiến đầu hàng.

D. yêu nước, mang tính dân tộc, dân chủ sâu sắc.

Câu 3: Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) và Tân Việt Cách mạng Đảng (1928) đều

A. lôi cuốn đông đảo công nông tham gia cách mạng.

B. tăng cường huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng.

C. chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức trên cả nước.

D. góp phần thúc đẩy phong trào yêu nước phát triển.

Câu 4: Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về nội dung Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) được kí kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp?

A. Việt Nam và Pháp đều ngừng bắn để tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc đàm phán.

B. Việt Nam được Pháp công nhận là một quốc gia tự do, có chính phủ và nghị viện riêng

C. Pháp được phép đem 15.000 quân vào miền Bắc nước ta làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật thay cho quân Trung Hoa Dân quốc.

D. Việt Nam được Pháp công nhận là một quốc gia độc lập, có chính phủ, nghị viện riêng.

Câu 5: Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa kí Hiệp định sơ bộ (6/3/11946) với Pháp chứng tỏ

A. Sự thỏa hiệp của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

B. sự suy yếu của lực lượng cách mạng.

C. Sự đúng đắn và kịp thời của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

D. Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao

Câu 6: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), nhân tố nào đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung ?

A. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế  Đông Dương.

B. Hội phản đế đồng minh  Đông Dương.

C. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

D. Liên minh nhân dân Việt-Miên -lào.

Câu 7: Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của lớp người đi trước là:

A. đi sang châu Mỹ tìm đường cứu nước.                   B. đi sang châu Phi tìm đường cứu nước.

C. đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.              D. đi sang phương Đông tìm đường cứu nước.

Câu 8: Điểm nổi bật nhất của kinh tế Mĩ trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới.

B. Bị kinh tế Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt.

C. Nền công nghiệp phát triển hết sức mạnh mẽ.

D. Kinh tế Mĩ bước vào giai đoạn suy thoái, khủng hoảng.

Câu 9: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Đường 14 - Phước Long của quân ta cuối năm 1974 đầu năm 1975 là

A. làm lung lay tinh thần, mất hẳn ý chí chiến đấu, dẫn đến nguy cơ tan rã của quân đội Sài Gòn.

B. giáng đòn nặng nề vào quân đội Sài Gòn, mở đầu quá trình khủng hoảng của chính quyền Sài Gòn.

C. là trận "trinh sát chiến lược", giúp Bộ Chính trị hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam.

D. tạo cơ sở thuận lợi để Đảng ta hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa.

Câu 10: Chính quyền ở Nghệ - Tĩnh được gọi chính quyền Xô viết vì

A. hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo.

B. hình thức nhà nước của những nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

C. chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết.

D. hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết của nước Nga.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

C

11

A

21

D

2

A

12

A

22

D

3

D

13

D

23

B

4

D

14

B

24

B

5

C

15

C

25

C

6

D

16

C

26

D

7

C

17

C

27

B

8

A

18

D

28

B

9

C

19

A

29

C

10

D

20

C

30

D

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 có đáp án năm 2021 Trường THPT Lý Chính Đáng. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON