ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

90 phút 14 câu 1275 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1