YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 20 Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

30 phút 10 câu 77 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

ZUNIA9

Đề thi nổi bật tuần

ZUNIA9
 

 

OFF