ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

90 phút 10 câu 178 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1