YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

30 phút 10 câu 180 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

NONE

Đề thi nổi bật tuần

ADMICRO
 

 

OFF