ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 11 Liên kết gen và hoán vị gen

90 phút 10 câu 83 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1