YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   P( Aa, Bb) cây cao chín sớm x (aa, bb) cây thấp, chín muộn
  F1 : 41 % cây cao, chín sớm
  41% cây cao, chín muộn
  9 % cây thấp, chín muộn
  9% cây thấp, chín sớm.
  Phép lai chịu sự chi phối của quy luật di truyền nào?

  • A.  Phân li  
  • B. Phân li độc lập
  • C. Liên kết gen
  • D. Hoán vị gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì đây là phép lai phân tích, F1 dị hợp hai cặp gen, Fa có tỷ lệ kiểu hình khác 1:1:1:1, 1:1.Vậy các gen quy định tính trạng tuân theo hiện tượng hoán vị gen.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 603

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF